Digitális Szabadság Bizottság „Fehér Könyve”

A Digitális Szabadság Bizottság tevékenységének megkezdése érdekében az Igazságügyi Minisztérium megkereséssel fordult az érintett állami szervekhez (Miniszterelnöki Kabinetiroda, Pénzügyminisztérium, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Alapvető Jogok Biztosa, Országos Bírósági Hivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) annak érdekében, hogy jelezzék tárcánk számára a véleménynyilvánítás szabadságával, adózással, médiaszabályozással és adatvédelemmel kapcsolatos, virtuális térben fellépő jogalkalmazási tapasztalataikat és a hozzájuk forduló állampolgári megkeresésesek alapján tapasztalható problémákat.

A Digitális Szabadság Bizottság „Fehér Könyve” azzal a céllal készült el, hogy összegezze és bemutassa a magyar állampolgároknak a megkeresett állami szervek digitális térben fellépő jogalkalmazási tapasztalatai alapján a hatályos szabályozással kapcsolatos kérdéseket, problémákat.
A megkeresett állami szervek üdvözölték az Igazságügyi Minisztérium által felvetett kezdeményezést, miszerint az online térben folytatott tevékenységeket és alapvető jogok érvényesülését vizsgáló munkacsoport alakuljon, és tájékoztatásuk alapján örömmel vesznek részt annak működésében. A beérkezett válaszok alapján megállapítható, hogy számos kérdés és vizsgálandó probléma merült fel a hatályos szabályozással kapcsolatban:

  • Véleménynyilvánítás szabadsága és magánszféra védelme
  • Adatvédelem
  • A médiaszabályozás kérdései
  • Adózás: az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő digitális szolgáltatási adó bevezetésének vizsgálata
  • Platformok valós tevékenységének tudatosítása
  • Szerzői jogok védelme a digitális térben
  • Büntetőjog érvényesítése az online térben
  • Gyermekvédelem
  • Nemzeti szuverenitást érintő kérdések